Categorie: Algemeen

Protocol hergebruik kantine en kleedkamers

Hierbij deelt het algemeen bestuur mede, dat per 1 juli a.s. in het kader van de versoepelingen van de corona-maatregelen de kantine en de kleedkamers weer gebruikt kunnen worden. Dit met in achtneming van de...

Verplicht behalen spelregelbewijs

Samen naar een veiliger sportklimaat door sportiviteit en respect te bevorderen. NOC*NSF en de sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregelkennis. Door de KNVB is...