Schriftelijk opzeggen voor 1 juni 2024

Leden die tijdens het seizoen 2024-2025 geen gebruik meer willen maken van het lidmaatschap van sv Erasmus, dienen voor 1 juni 2024 hun lidmaatschap op te zeggen. Dit kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door het zenden van een mailbericht naar het secretariaat – h.v.vliet@casema.nl – of het deponeren van een brief in de bus die in de kantine hangt. Voor jeugdleden is bij de voetbaljeugdcommissie een opzeggingsformulier verkrijgbaar.
Ook leden die via een overschrijving naar een andere vereniging willen vertrekken, dienen dit voor 1 juni 2024 schriftelijk kenbaar te maken.
Wie verzuimt dit te doen zit automatisch vast aan betaling van de contributie voor het seizoen 2024-2025.