Contributie

sv Erasmus kent de volgende contributiebedragen:

Contributie seizoen 2021/2022

 Seizoen 2021-2022 (in 10 termijnen)2021-2022 (ineens vóór 1 oktober)
Senioren28,--266,--
Jeugd Onder 19/1821,--199,--
Jeugd Onder 17/1617,50166,--
Jeugd Onder 15/1416,50157,--
Jeugd Onder 13/1215,50147,--
Jeugd Onder 11/1014,50138,--
Jeugd Onder 9/8/714,50138,--
Jeugd Mini’s woensdag55,--
Walking Voetbal 55+n.v.t.95,--
Diversen
Niet-spelendn.v.t.95,--
Inschrijfgeldn.v.t.65,--

Inschrijfgeld
Elk nieuw lid dient inschrijfgeld te betalen. Dit bedraagt sinds 1 mei 2019  € 65,00. Hierin zit een eenmalige bijdrage aan de accommodatie. De rest is bestemd voor de aanschaf van een tenue.

Betalingen
Betalingen dienen te worden gedaan naar NL96INGB0000661093 t.n.v. sv Erasmus-contributierekening, onder vermelding van de naam van het lid.

Vragen
Met vragen over de contributie kunnen leden terecht bij penningmeester Jos Rijntjes via josrijntjes@ideemix.nl

Opzeggen
Leden die in het nieuwe seizoen geen gebruik meer willen maken van het lidmaatschap van sv Erasmus, dienen dit voor 1 juni van het lopende seizoen schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat via het sturen van een mailbericht naar h.v.vliet@casema.nl  Blijft dit achterwege dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en zit het lid vast aan het betalen van contributie voor het nieuwe seizoen.