Contributie

sv Erasmus kent de volgende contributiebedragen:

Contributie seizoen 2022/2023

In 10 termijnenIneens vóór 1 oktober
Senioren€ 29,50280,--
Jeugd Onder 19/18€ 22,00208,--
Jeugd Onder 17/16€ 18,50175,--
Jeugd Onder 15/14€ 17,50166,--
Jeugd Onder 13/12€ 16,50156,--
Jeugd Onder 11/10€ 15,50147,--
Jeugd Onder 9/8/7€ 15,50147,--
Jeugd Mini’s woensdagn.v.t.60,--
Walking Voetbal 55+n.v.t.95,--
7x7-45+ (per reeks)n.v.t.30,--
Diversen
Niet-spelendn.v.t.€ 95,--
Inschrijfgeldn.v.t.€ 70,--

Inschrijfgeld
Elk nieuw lid dient inschrijfgeld te betalen, dit bedraagt € 70,00. Hierin zit een eenmalige bijdrage aan de accommodatie. De rest is bestemd voor de aanschaf van een tenue.

Betalingen
Betalingen dienen te worden gedaan naar NL96INGB0000661093 t.n.v. sv Erasmus-contributierekening, onder vermelding van de naam van het lid.

Vragen
Met vragen over de contributie kunnen leden terecht bij penningmeester Jos Rijntjes via josrijntjes@ideemix.nl

Opzeggen
Leden die in het nieuwe seizoen geen gebruik meer willen maken van het lidmaatschap van sv Erasmus, dienen dit voor 1 juni van het lopende seizoen schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat via het sturen van een mailbericht naar h.v.vliet@casema.nl  Blijft dit achterwege dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en zit het lid vast aan het betalen van contributie voor het nieuwe seizoen.