Kantinezaken

Co Roelofs

Kantinezaken

  • Verantwoordelijk voor een doelmatige kantine-exploitatie incl. -administratie
  • Leiding geven aan Kantinecommissie
  • Voorstellen doen voor aanpassing van assortiment en consumptieprijzen
  • Toezien op naleving wettelijke bepalingen m.b.t. de exploitatie
  • Overleg voeren met derden over medegebruik van de kantine

Leden

Lid:Mark Geursemark.geurse@gmail.com
Lid:Leon Reedijklsereedijk@gmail.com