Het laatste nieuws

Erasmus en Corona

Het algemeen bestuur heeft gebrainstormd over de situatie die is ontstaan door de gevolgen van de maatregelen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. Uiteraard staat het bestuur achter de getroffen maatregelen en...

Verlenging maatregelen; einde competitie

Vanavond heeft het Kabinet besloten om alle maatregelen ter beteugeling van het Coronavirus te verlengen tot en met 28 april. Dit betekent dat tot en met deze datum alle activiteiten op ons sportcomplex komen te...

Nog langer geen activiteiten

Gisteren heeft het Kabinet de maatregelen ten aanzien van de beperking van de sociale contacten opnieuw aangescherpt. De eerder afgekondigde regels voor de georganiseerde sport lopen tot en met 6 april. Maar gisteren werd bekend...

Rust aan de Erasmusweg

Het is een vreemd gezicht dat ons sportcomplex er verlaten bij ligt. Toch is het niet helemaal nieuw. Begin 2015 gingen onze velden ook al enige tijd op slot. Dat was als gevolg van de...

Aanscherping Corona-maatregelen

Ter beteugeling van het Coronavirus heeft het Kabinet gisteren de regels ten aanzien van de beperking van de sociale contacten verder aangescherpt. Dit heeft voor Erasmus verregaande consequenties. De volgende verenigingsactiviteiten komen vooralsnog tot en...

Op zoek naar nieuwe zaterdagtrainer

In goed onderling tussen Erasmus en zaterdagselectietrainer Herman Kooijenga is besloten de samenwerking aan het einde van dit seizoen niet te verlengen. Zoals bekend is Herman momenteel aan zijn tweede seizoen bij ons bezig. Erasmus...

Alle activiteiten vervallen

Naar aanleiding van de vandaag door het Kabinet afgekondigde Corona-maatregelen heeft o.a. de KNVB besloten alle wedstrijden tot 1 april uit het programma te halen. Daarnaast is geadviseerd ook alle trainingen en andere activiteiten (zoals...