Walking Voetbal bij sv Erasmus

Missie:

Onze missie is om ouderen de mogelijkheid te geven om weer eens op het voetbalveld te kunnen staan. Hiermee willen we bereiken dat mensen die momenteel eenzaam door het leven gaan een vorm van gezelligheid wordt aangeboden.


Visie:

Voetbal is een teamsport en zorgt per definitie voor meer sociale contacten. Door samen te voetballen komen deze 55-plussers met elkaar in contact en blijven ze fitter. Voetbal wordt op deze manier als middel ingezet om issues waar deze doelgroep mee kampt (denk aan gezondheidsproblemen, geen actieve maatschappelijke rol, weinig sociale contacten) bespreekbaar te maken en aan te pakken.


Wat is walking football:

Walking football is een laagdrempelig beweegprogramma voor 55-plussers, zowel voor mannen als vrouwen. Het is een voetbalvorm waarbij niet wordt gerend. Meedoen, bewegen, ontmoeten en zelfredzaamheid van de doelgroep staan als kernwaarden in dit programma voorop.


Wanneer:

Elke woensdagmiddag op het sportcomplex aan de Erasmusweg 1200 te Den Haag

13.45 uur inloop met een bakkie koffie
14.00 uur trainen, aangevuld met een kleine onderlinge partij
15.00 uur 3e helft door met elkaar contacten te leggen en gezellig samen te zijn


Wat is de contributie:

  • Eerste twee maanden kunt u gezellig meedoen om kennis te maken met het Walking Football
  • Na kennismakingsperiode voor het eerste jaar lidmaatschap naar rato resterende aantal maanden
  • Lidmaatschap voor het gehele seizoen 1 juli t/m 30 juni is €95,-


Meer info:

Jan Verbaan – jan.verbaan219@ziggo.nl