Walking Voetbal bij sv Erasmus

Wij zijn op zoek naar leden van Erasmus van 55-plus, die mee willen doen aan Walking  VoetbaL. Daarnaast willen wij dit via een aantal instellingen onder de aandacht van anderen brengen. Wij willen mensen die momenteel eenzaam door het leven gaan, graag willen bewegen en op zoek zijn naar gezelligheid hierbij betrekken. Dit geldt voor een ieder die hieraan wil deelnemen.

Voetbal is een teamsport en zorgt per definitie voor meer sociale contacten. Door samen te voetballen komen deze 55-plussers met elkaar in contact en blijven ze fitter. Voetbal wordt op deze manier als middel ingezet om issues waar deze doelgroep mee kampt (denk aan gezondheidsproblemen, geen actieve maatschappelijke rol, weinig sociale contacten) bespreekbaar te maken en aan te pakken.

 

De bedoeling is de woensdagmiddag hiervoor te benutten:

13.00 uur inloop met een bakkie koffie
13.30 uur trainen, aangevuld met een kleine onderlinge partij
14.30 uur 3e helft door met elkaar contacten te leggen en gezellig samen te zijn

Neem voor meer informatie contact op met

John Houtman                            Piet van Dam
john.roec@hotmail.com             pietvdam57@hotmail.com

06-41911873                              06-51191121