Auteur: Hans van Vliet

Stukken ledenvergadering

De meeste stukken voor de op 25 november a.s. te houden ledenvergadering (20.30 uur) zijn gereed. Het gaat dan om de uitnodiging/agenda, verslag ledengadering 26 november 2018, financieel jaarverslag 2018-2019, de begroting 2019-2020 en de...

John Houtman kandidaat-voorzitter

Na dit ruimschoots van tevoren te hebben aangekondigd, trad voorzitter Cees Los op 21 november 2016 af als voorzitter van sv Erasmus. De daarop volgende seizoenen slaagde de vereniging er niet in voor hem een...

13 november scholentoernooi

Aanstaande woensdag is ons sportcomplex weer het toneel van een voorronde van het gemeentelijk voetbaltoernooi voor groep 8. Ruim 200 scholieren zullen in teams tegen elkaar uitkomen. De winnaars plaatsen zich voor de finales. De...

Nieuwe kassa

Wanneer u binnenkort iets bij Erasmus aan de bar gaat bestellen, zult u bemerken dat wij een nieuw kassasysteem hebben aangeschaft. Met dit systeem willen wij het gemakkelijker maken voor met name vrijwilligers, die af...

Kosten betalen vanaf 4e gele kaart

Ook dit seizoen geldt de zogenaamde “gele-kaartenregeling”. Deze houdt in dat een speler de kosten verbonden aan een gele kaart gaat betalen zodra aan hem tijdens de competitie een vierde exemplaar is uitgedeeld. De speler...

Zorg voor pasfoto op digitale spelerspas

Tot 1 november is het nog mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas aan te brengen of te te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de...

Algemene ledenvergadering 25 november 2019

Dit jaar zal de algemene ledenvergadering worden gehouden op maandag 25 november, aanvang 20.30 uur. Alle leden van 16 jaar en ouder zijn welkom. De voorlopige agenda luidt als volgt: 1. Opening 2. Mededelingen/ingekomen stukken...