Bestuur

John Houtman

Voorzitter

 • Activeren en stimuleren van de vereniging
 • Leiding geven aan Algemeen Bestuur en aan algemene ledenvergadering
 • Zorgen voor goede taakverdelingen en onderlinge vervanging in bestuur
 • Toezien op een juiste naleving van statuten en andere besluiten
 • Onderhouden van interne- en externe contacten

Hans van Vliet

Secretaris

 • Beheren van inkomende en uitgaande verenigingscorrespondentie
 • Jaarlijks opstellen van algemeen jaarverslag
 • Verslaglegging van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
 • Toezien op behalen spelregelbewijzen en inning gele kaartenregeling
 • Voeren van de ledenadministratie

Jos Rijntjes

Penningmeester

 • Beheren van financiële middelen van de vereniging
 • Jaarlijks opstellen van financieel jaarverslag
 • Jaarlijks opstellen van begroting
 • Bewaken van het uitgavenpatroon in relatie tot begroting
 • Het voeren van contributieadministratie plus incasso-werkzaamheden

Piet van Dam

Voorzitter Voetbal Seniorencommissie

 • Behartigen belangen seniorenvoetbal (zaterdag/ zondag/ zaal)
 • Leiding geven aan Voetbalseniorencommissie
 • Voorstellen doen voor aanstelling van betaald sporttechnisch/ medisch kader
 • Toezien op functioneren aangesteld sporttechnisch/ medisch kader
 • Aanspreekpunt voor alle senioren

Theo de Reuver

Voorzitter Voetbal Jeugdcommissie

 • Behartigen belangen jeugdvoetbal
 • Leiding geven aan Voetbaljeugdcommissie
 • Voorstellen doen voor aanstelling van betaald sporttechnisch jeugdkader
 • Algemeen aanspreekpunt voor jeugdleden, ouders en jeugdkaderleden

Co Roelofs

Kantinezaken

 • Verantwoordelijk voor een doelmatige kantine-exploitatie incl. -administratie
 • Leiding geven aan Kantinecommissie
 • Voorstellen doen voor aanpassing van assortiment en consumptieprijzen
 • Toezien op naleving wettelijke bepalingen m.b.t. de exploitatie
 • Overleg voeren met derden over medegebruik van de kantine

Vacature

Accommodatiezaken

Walter Bayards

Algemene Zaken

 • Behandelt en coördineert incidentele aangelegenheden
 • Ondersteunt algemeen bestuur bij uitvoering verenigingsbeleid
 • Signaleert knelpunten en doet op basis daarvan voorstellen
 • Verantwoordelijk voor commerciële activiteiten in relatie tot sponsoring
 • Contact onderhouden met Sponsorcommissie