Tot en met 21 januari geen wedstrijden

Vooruitlopend op de persconferentie van 14 januari heeft de KNVB besloten alle wedstrijden tot en met vrijdag 21 januari uit het programma te halen.
Dit betekent voorlopig het volgende. Vanaf 11 januari 2022 is voetballen op sportaccommodaties mogelijk, in teamverband voor jongeren tot en met 17 jaar, tussen 05.00 en 20.00 uur en voor 18 jaar en ouder tussen 05.00 en 17.00 uur. De interpretatie van deze regeling betekent in de sport brede uitwerking van deze leeftijdsgrens, dat jeugdteams (tot en met onder 19) mogen trainen én onderlinge wedstrijdjes mogen spelen op de club.
Voor iedereen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Een trainer mag zich op 1,5 meter afstand slechts op één tweetal richten. De trainer mag zich dus niet verplaatsen van tweetal naar tweetal.
De horeca bij voetbalverenigingen is gesloten. Kleedkamers mogen niet benut worden. Toiletgebruik is wel mogelijk. Toeschouwers zijn niet welkom.
Na de persconferentie van 14 januari komt de KNVB met meer informatie.