Stukken ledenvergadering

De vergaderstukken voor deze op maandag 20 november (aanvang 20.30 uur) te organiseren bijeenkomst, worden uiterlijk zaterdag 11 november per email toegezonden aan alle leden van 16 jaar en ouder. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de vereniging over een (actueel) emailadres beschikt.
Leden die de stukken niet ontvangen, kunnen vanaf zaterdag 11 november de vergaderstukken afhalen in de multifunctionele ruimte (commissiekamer).