Stukken ledenvergadering

De meeste stukken voor de op 25 november a.s. te houden ledenvergadering (20.30 uur) zijn gereed. Het gaat dan om de uitnodiging/agenda, verslag ledengadering 26 november 2018, financieel jaarverslag 2018-2019, de begroting 2019-2020 en de roosters van aftreden van het algemeen bestuur en van de kascommissie.
Alle leden van 16 jaar en ouder hebben deze stukken uiterlijk zaterdag 16 november per email in huis. Voorwaarde is wel dat de vereniging over een geldig emailadres beschikt. Daarnaast zijn deze stukken vanaf zaterdag 16 november ook af te halen in de commissiekamer.
Het algemeen jaarverslag 2018-2019, dat nog niet gereed is, volgt op een later tijdstip.