John Houtman kandidaat-voorzitter

Na dit ruimschoots van tevoren te hebben aangekondigd, trad voorzitter Cees Los op 21 november 2016 af als voorzitter van sv Erasmus. De daarop volgende seizoenen slaagde de vereniging er niet in voor hem een opvolger te vinden. Daarin is verandering gekomen. John Houtman is bereid gevonden de vacature te gaan vervullen. Het algemeen bestuur draagt hem ter benoeming tot voorzitter voor tijdens de algemene ledenvergadering van 25 november aanstaande.

Sinds de start van sv Erasmus is John betrokken bij het verenigingsleven. Maar ook in de VVP-tijd was hij actief. In het Zuiderpark heeft hij heel wat seizoenen gevoetbald. De laatste tijd is hij actief bij de oprichting en begeleiding van het zaterdagseniorenvoetbal en nam hij het initiatief voor verbetering van de website, onder andere door instelling van een breed gedragen webredactie.

De stukken voor de komende algemene ledenvergadering worden zaterdag 16 november per mail verspreid en kunnen vanaf die dag tevens in de commissiekamer worden afgehaald.