Opnieuw kleine versoepeling. Kantine en terras blijven dicht.

Tijdens de persconferentie van het kabinet is vanavond medegedeeld dat met ingang van 16 maart er met vier in plaats van de huidige twee spelers van 27 jaar en ouder getraind mag worden. Het is de enige maatregel die de sport wat ruimte geeft.
Voor de rest blijven alle maatregelen van kracht. Zo blijft ons sportcomplex gesloten voor niet-leden en andere bezoekers. Het mag uitsluitend benut worden voor trainingen in groepsverband tot 27 jaar. Daarnaast mogen spelers vanaf 27 jaar individueel of in tweetallen trainen en vanaf 16 maart in viertallen. Tot 27 jaar is het daarnaast toegestaan onderlinge wedstrijden te spelen.
Alle voorzieningen, waaronder de kantine, het terras en de kleedkamers, blijven gesloten. Een uitzondering hierop vormt het openhouden van een toilet. Na afloop van de eerdergenoemde actviteiten dient men het sportcomplex te verlaten. Er is dus ook geen ruimte voor de zogenaamde derde helft. Het zelf meenemen van drankjes e.d. is tegen die achtergrond eveneens niet toegestaan.
In het belang van onze gezondheid wordt dus nog even een beroep op ons geduld gedaan. Dat is niet makkelijk. Desondanks rekent het algemeen bestuur daarbij op ieders medewerking.