Nico van der Meer (75) overleden

Helaas moeten wij berichten dat gisteravond ons lid Nico van der Meer is overleden. Nico was al enige tijd ziek. Hij voerde een ongelijke strijd met dementie, waardoor alle kwaliteit van leven bij hem werd weggehaald.
Nico heeft GDS en later sv Erasmus gediend in een groot aantal functies, waaronder speler/aanvoerder eerste elftal, trainer, scheidsrechter, bestuurs- en commissielid. Wij zijn hem daarvoor dank verschuldigd en komen daar binnenkort op terug.
Wij wensen zijn vrouw Els, Jorgen, Vanessa en verdere familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet

Zodra meer bekend is over het afscheid zullen wij daarvan mededeling doen.