Ledenvergadering maandag 25 oktober

Als gevolg van de Corona-maatregelen kon de algemene ledenvergadering in 2020 geen doorgang vinden. Dit jaar hopen wij meer geluk te hebben.
De ledenvergadering staat gepland op maandag 25 oktober, aanvang 20.30 uur.
Deze keer zullen de jaarstukken van twee seizoenen moeten worden vastgesteld. Het gaat dan om:
– algemeen jaarverslag 2019-2020
– financieel jaarverslag 2019-2020
– algemeen jaarverslag 2020-2021
– financieel jaarverslag 2020-2021
Daarnaast uiteraard het vaststellen van de begroting 2021-2022 en de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur en van de kascommissie.
De vergaderstukken zullen medio oktober beschikbaar zijn.
In de komende weken zullen wij op de verschillende vergaderonderwerpen terug komen. Maar noteer alvast 25 oktober in je agenda!