Bijdragen algemeen jaarverslag

Zoals gebruikelijk wordt ook dit najaar een algemene ledenvergadering georganiseerd. Het algemeen bestuur komt binnenkort met een datum.
Ter voorbereiding van deze bijeenkomst worden commissies en functionarissen uitgenodigd een bijdrage voor het algemeen jaarverslag te schrijven. Deze dient uiterlijk 1 oktober aanstaande bij het secretariaat – h.v.vliet@casema.nl – te worden aangeleverd.