Algemene ledenvergadering 20 november 2023

Deze vergadering vindt dit jaar plaats op maandag 20 november, aanvang 20.30 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals de jaarstukken en de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur en van de kascommissie, wordt aandacht gevraagd voor de planning van de renovatie van het kunstgrasveld en voor de noodzakelijke acties om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen.
Noteer deze datum daarom alvast in je agenda.