Zonder spelregelbewijs niet spelen

Deze week zijn een negental leden aangeschreven in verband met het behalen van het zogenaamde spelregelbewijs. Na het tragisch overlijden van grensrechter Van Nieuwenhuijsen werd een aantal maatregelen genomen om geweld op het sportveld tegen te gaan. Een daarvan was het vergroten van de kennis van de spelregels. Alle spelers vanaf de B-junioren dienen in het bezit van een spelregelbewijs te zijn. Dit is digitaal te behalen.
Van de negen spelers heeft er nog een tot 15 oktober de gelegenheid dit bewijs te behalen. De anderen dienen dit voor 30 oktober te hebben geregeld. Zo niet, dan volgt automatisch schorsing tot het bewijs alsnog behaald is.