Zomerstop! Kantine wel/niet geopend

Nog even en het zogenaamde gesloten seizoen gaat in juli van start. Met name vanuit de senioren is de wens naar voren gekomen de donderdagavond te blijven kunnen benutten voor het op pijl houden van de conditie. Aan die wens wordt gehoor gegeven.
Maar dit houdt niet automatisch in dat ook de kantine voor het verstrekken van consumpties geopend blijft. Hieraan zal alleen worden voldaan indien voldoende leden zich beschikbaar stellen om bij toerbeurt op die donderdagavond een bardienst te draaien. Wie wil helpen bij de invulling daarvan wordt gevraagd dit tijdens de komende twee weken te melden bij Co Roelofs
(jjmroelofs@t-mobilethuis.nl). Met z’n allen moet dat zeker lukken. Zo niet, dan blijft de kantine op donderdagavond gesloten.