Verlenging maatregelen; einde competitie

Vanavond heeft het Kabinet besloten om alle maatregelen ter beteugeling van het Coronavirus te verlengen tot en met 28 april. Dit betekent dat tot en met deze datum alle activiteiten op ons sportcomplex komen te vervallen. Ook de medegebruikers zullen vanavond hiervan op de hoogte worden gesteld.
De KNVB heeft vanavond besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus in geheel Nederland. Er is ook besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen, dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.
Het algemeen bestuur inventariseert momenteel alle gevolgen van deze maatregelen. Op basis van de uitkomsten daarvan zal een scenario voor de periode na 28 april worden uitgewerkt.
Het algemeen bestuur beseft de impact die de getroffen maatregelen hebben op de hobby van onze leden. Tegelijkertijd staat of valt het succesvol terugdringen van het Coronavirus met de medewerking van iedereen. Ook Erasmus werkt daaraan mee.