Erasmus en Corona

Het algemeen bestuur heeft gebrainstormd over de situatie die is ontstaan door de gevolgen van de maatregelen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. Uiteraard staat het bestuur achter de getroffen maatregelen en hoopt dat ze zo spoedig mogelijk zullen bijdragen aan het uitbannen van het virus.
Door de maatregelen zijn de kantine-inkomsten volledig weggevallen. En omdat zij de belangrijkste bron van inkomsten zijn en veel uitgaven doorlopen, heeft dit direct effect op de mogelijkheden van de vereniging. Daarom heeft het algemeen bestuur per direct een bestedingsstop afgekondigd. Dit betekent dat alle voorgenomen uitgaven, ook al zijn zij door de ledenvergadering goedgekeurd, opnieuw tegen het licht zullen worden gehouden. Dit houdt niet in dat er niets meer georganiseerd wordt. Want als straks de maatregelen zijn opgeheven zal de vereniging zich inspannen om de leden weer het nodige te bieden. Daarbij wordt ook gedacht aan de zomerperiode. Door de onduidelijke situatie wordt er vanuit gegaan dat veel minder mensen dan gebruikelijk op vakantie gaan. Een mooie gelegenheid voor de vereniging om een vakantie-aanbod te doen.
Op bestaande uitgaven zal zoveel mogelijk worden bezuinigd. Ook wordt onderzocht hoe extra middelen kunnen worden vergaard. Daarover binnenkort meer.
Daarnaast is Erasmus alert op compensatieregelingen. Het noodloket dat het ministerie van Economische Zaken onlangs heeft geopend, is nu ook toegankelijk voor sportverenigingen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, indien het voldoen van vaste lasten in het gevaar komt. Daarnaast heeft de KNVB besloten de laatste twee rekeningen voor lidmaatschap, inschrijving teams, omslag scheidsrechterskosten en uitgaven voor deelname aan competities niet te innen. De gemeente Den Haag heeft de verenigingen extra menskracht toegezegd in de sfeer van de uitvoering van werkzaamheden aan het gesloten complex. Vanaf maandag 6 april gaat een team medewerkers bij Erasmus aan de slag. Via NOC*NSF is een noodfonds voor de sport opgericht. In hoeverre Erasmus ook op dat fonds een beroep kan doen moet nog blijken.
Zoals bekend blijven de maatregelen in ieder geval nog tot en met 28 april van kracht. Dit heeft al tot het besluit van de KNVB geleid om alle amateurcompetities als beƫindigd te beschouwen. Naast de eerder gemelde uitval van activiteiten zullen ook de sportdag van de Petrus Dondersschool op 24 april en de G-sportdag i.s.m. scholen op zaterdag 13 juni niet doorgaan.