Vergeet niet: Schriftelijk opzeggen voor 1 juni

Spelers die tijdens het nieuwe seizoen 2022-2023 niet langer gebruik willen maken van het lidmaatschap van sv Erasmus, dienen dit voor 1 juni 2022 schriftelijk kenbaar te maken, met opgaaf van reden(en).
Dit kan door:
– het sturen van een mailbericht naar h.v.vliet@casema.nl
– het stoppen van een briefje in de bus die in de kantine hangt.
Gebeurt dit niet, dan zit men automatisch aan betaling van de contributie voor het nieuwe seizoen vast.
Ook leden die overschrijving naar een andere vereniging aanvragen, dienen dit voor 1 juni 2022 schriftelijk kenbaar te maken.