Contributies 2022-2023

Tijdens de onlangs gehouden bestuursvergadering zijn de contributies voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Als het prijsindexcijfer van het CBS zou moeten worden gevolgd, dan zouden de contributies met 9,7% moeten worden verhoogd. Besloten is echter een gematigde verhoging door te voeren. Omdat er gewerkt wordt met afgeronde bedragen varieert de stijging per maand van 4,76% tot 6,9%.
Het inschrijfgeld is verhoogd van € 65 naar € 70. De mini’s gaan naar € 60. Voor niet spelende leden, voor Walking Voetbal en voor 7×7-45+ is de contributie ongewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Met inbegrip van sporttenue