Vergaderstukken niet ontvangen

Afgelopen vrijdag zijn alle vergaderstukken voor de op 20 november te organiseren algemene ledenvergadering naar de leden van 16 jaar en ouder gezonden.
Heb je niets ontvangen, dan is de kans groot dat de vereniging niet over een actueel emailadres beschikt. Zend in dat geval je emailadres naar h.v.vliet@casema.nl waarna de stukken alsnog worden nagezonden.
Vanaf donderdag 16 november is ook een beperkt aantal afdrukken van de stukken in de commissiekamer af te halen.