Uitnodiging / agenda ledenvergadering 20 november 2023

Vrijdag 10 november worden de vergaderstukken per mail aan alle leden van 16 jaar en ouder toegezonden. Hieronder alvast de agenda:
– 1. Opening
– 2. Mededelingen/ingekomen stukken
– 3. Vaststellen samenvatting algemene vergadering van 28 november 2022
– 4. Vaststellen algemeen jaarverslag seizoen 2022-2023
– 5. Vaststellen financieel jaarverslag seizoen 2022-2023
– 6. Verslag kascommissie
– 7. Bespreking gevoerde beleid tijdens seizoen 2022-2023
– 8. Vaststellen begroting seizoen 2023-2024
– 9. Verkiezing leden algemeen bestuur
– 10. Verkiezing leden kascommissie
– 11. Voorstel planning en financiering renovatie kunstgrasveld
– 12. Rondvraag
– 13. Sluiting