Schriftelijk opzeggen voor 1 juni a.s.

Leden die tijdens het seizoen 2020-2021 geen gebruik meer willen maken van het lidmaatschap van sv Erasmus moeten actie ondernemen. Zij dienen voor 1 juni a.s. schriftelijk op te zeggen door het sturen van een mailbericht naar het secretariaat (h.v.vliet@casema.nl).
Wie dit verzuimt zit automatisch vast aan het nieuwe seizoen en aan de daaraan verbonden contributie-betaling.