Geen contributieverhoging 2020-2021

Het algemeen bestuur heeft zich onlangs gebogen over de contributies voor het seizoen 2020-2021. Mede gelet op de roerige tijden waarin wij ons bevinden en wegens de geringe stijging van het prijsindexcijfer (maart 2020 ten opzichte van maart 2019: 1,4%) is besloten de contributies voor het nieuwe seizoen niet te verhogen.