Oud GDS-lid Herman van Crugten overleden

Ons bereikte het trieste bericht dat Herman op 66-jarige leeftijd is overleden. Ten gevolge van longkanker holde de kwaliteit van zijn leven achteruit. Hij heeft zelf het moment van afscheid bepaald.

Naast het voetballen lagen de kwaliteiten van Herman vooral buiten het sportveld. Zo diende hij de vereniging als trainer, leider, scheidsrechter, commissielid, sponsorwerver en organisator van nevenactiviteiten. Hij initieerde destijds het jaarwisselingsfeest. Ook was hij mede-initiatiefnemer van het Internationale Voetbaltoernooi. Via Indoor Sportief zette hij zich in voor de ontwikkeling van het zaalvoetbal in Den Haag.
Herman kende een enorme dadendrang. Dat bracht hem nog wel eens in conflict met mensen die zijn tempo niet konden volgen.

Wij danken Herman voor zijn inzet voor GDS.

Wij wensen alle mensen die hem dierbaar zijn veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet

Op dinsdag 24 september is er van 18.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen en de familie te condoleren in Uitvaartcentrum ’t Veenhuys, Veenweg 14 te Nootdorp.
Op vrijdag 27 september zal om 15.00 uur de plechtigheid voorafgaand aan de crematie plaatsvinden in de aula van Haagse Duinen, Wijndaelersingel 1, alhier. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer.