Nieuwe wedstrijdsecretaris zondagsenioren

De functie van wedstrijdsecretaris zondagsenioren was al enige tijd vacant. Thans heeft Germaine Sint-Jago zich bereid verklaard deze functie op zich te nemen. Uiteraard zijn wij daar zeer blij mee en wensen wij hem veel succes toe bij de uitvoering van zijn taak.
Germaine is bereikbaar via germaine.sintjago@gmail.com