Nieuw bestuurslid seniorenvoetbal

Piet van Dam is door het algemeen bestuur benoemd in de vacature seniorenvoetbal. Deze functie was vacant sinds het stoppen van Marco Hartgring aan het einde van het seizoen 2020-2021. Piet heeft zich voor deze portefeuille beschikbaar gesteld. Binnen de portefeuille vallen de senioren, veteranen, 7×7 45+ en Walking Voetbal.
Piet loopt al geruime tijd mee in de verenigingsorganisatie. Hij kan bogen op ervaring binnen diverse commissies. Wij wensen hem veel succes toe bij de uitvoering van deze taak.
De formele voordracht zal plaatsvinden tijdens de in dit najaar te houden algemene ledenvergadering.