Ledenvergadering uitgesteld naar 21 december

De voor maandag 30 november geplande algemene ledenvergadering is voorlopig uitgesteld naar maandag 21 december. De beperkingen door het coronavirus en de statuten van sv Erasmus staan op gespannen voet met elkaar. Zo bepalen de statuten dat minimaal 10% van de leden van 16 jaar en ouder aanwezig moet zijn om de vergadering rechtskracht te geven. Dit zogenaamde quorum bedraagt momenteel 33. Maar door corona mogen slechts 30 personen in een bijeenkomst tezamen komen. Nadere berichten volgen.