Afscheid Tim van der Meer

De begrafenis van Tim zal plaatsvinden op vrijdag 13 november op de gemeentelijke begraafplaats Westduin, Wijndaelersingel 3-5 alhier. De plechtigheid zal om 15.00 uur aanvangen. Na afloop is er gelegenheid voor een kort samenzijn.
Vanwege het coronavirus mag de uitvaartplechtigheid in totaal door maximaal 30 personen worden bijgewoond. Met een aantal direct betrokkenen zal het algemeen bestuur komend weekend vaststellen wie vanuit de vereniging hiervoor in aanmerking komt.