Ernstige vertragingen rond Wippolderlaan

Het projectteam N211 heeft ons gewezen op ingrijpende reconstructies aan de Wippolderlaan (N211). Deze beginnen op vrijdag 22 maart. De werkzaamheden gaan van start met twee weekendafsluitingen. Deze vinden plaats in de weekenden van vrijdag 22 maart en vrijdag 5 april.
Tijdens deze afsluitingen zal de N211 Wippolderlaan tussen de A4 en de Erasmusweg in beide richtingen worden afgesloten. Dit heeft invloed op de bereikbaarheid vanaf vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 04:00 uur. Het verkeer wordt via diverse aangegeven routes omgeleid.
De verwachting is dat het erg druk wordt op de omliggende wegen. Het advies is om zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven zoals de fiets of het OV. Houdt bij gebruik van de auto rekening met grote verkeersdrukte en raadpleeg vooraf een routeplanner of navigatieapp. Via de website www.n211wippolderlaan.nl treft u meer informatie over het project en de werkzaamheden aan. Daar kunt u zich ook aanmelden voor Nieuwsalerts en de BouwApp, zodat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen en reisinformatie.
De wedstrijdsecretarissen worden verzocht om bezoekende verenigingen die normaal gesproken van de Wippolderlaan gebruik maken om sv Erasmus te bereiken van deze reconstructie en de verwachte vertraging op de hoogte te stellen.