Beter samenwerken

Na het afwerken van een geslaagd nieuwjaarstoernooi, waren ’s middags ruim 80 leden aanwezig op een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Voorafgaande aan de toost op 2019 nam secretaris Hans van Vliet kort het woord. Hij memoreerde dat de vorig jaar uitgesproken wens om dit jaar de aanwezigen door een nieuwe voorzitter te laten toespreken helaas niet was waargemaakt. Deze ambitie blijft dus staan. Daarnaast werd aangehaald dat de diverse commissies een scala aan plannen presenteren. Die ambities worden door het algemeen bestuur van harte toegejuicht. Alleen zou er tussen de verschillende geledingen beter kunnen worden samengewerkt. Dat zou de vereniging nog sterker kunnen maken. Want samen staan we sterker. Laat dat een motto voor 2019 zijn. Vervolgens werd iedereen een geslaagd nieuwjaar toegewenst en werd dit door middel van een champagnetoost bevestigd. Proost!