ALV benoemt Frank Koers tot Lid van Verdienste

De ledenvergadering kende maandag een zeer snel verloop. De jaarstukken werden vlot afgehandeld en buiten vragen over de verkeersonveiligheid bij de uitrit en over de voortgang van het vrijwilligersbeleid hadden de aanwezigen weinig op- of aanmerkingen.

Een ingelast agendapunt vormde de voordracht van het algemeen bestuur voor toekenning van een Lidmaatschap van Verdienste. Die eer kwam Frank Koers toe. Sinds 1985 is hij eerst voor GDS en sinds de fusie voor sv Erasmus actief geweest in diverse bestuurs- en commissiefuncties. Daarnaast was hij onder andere jeugdleider, scheidsrechter, lid van de redactie van het clubblad, initiatiefnemer van de website, jeugdkampleider, lid van het accommodatieteam en vertrouwenspersoon van de jeugdafdeling. De vergadering nam het bestuursvoorstel met applaus over. Voorzitter John Houtman feliciteerde Frank met zijn zeer verdiende benoeming en overhandigde hem de bijbehorende oorkonde. Bloemen waren er voor Edith gelet op de ruimte die zij Frank biedt om zich voor de club in te zetten.

Frank Koers Lid van Verdienste

Frank Koers Lid van Verdienste