Vrijwilligersbeleid Jeugdafdeling

Vanuit het hoofdbestuur is een vrijwilligersbeleid opgesteld wat als leidraad dient voor de verschillende afdelingen bij de praktische invulling ervan. Voor de Jeugdafdeling  is een coördinator aangesteld in de persoon van Frank Koers. Hij wordt vanuit de stichting WSDH ondersteund door Suzy Kortekaas.

Er is een plan van Aanpak opgesteld waarin de te ondernemen acties zijn opgenomen met als doel de volgende resultaten te gaan bereiken:

  • Vrijwilligersbeleid bekend bij de vrijwilligers.
  • Vergrootte aandacht voor de vrijwilliger.
  • Aanspreekpunt creëren voor de vrijwilliger.
  • Beschrijvingen vrijwilligerstake.
  • Werving vrijwilligers verankerd binnen aanmeldprocedure en ouderavonden.
  • Vrijwilligers behouden door waardering en erkenning.
  • Vrijwilligers info-pagina’s op de verenigings-site.
  • Periodieke vrijwilligers-bijeenkomsten.

Op korte termijn worden onder vrijwilligers van de Jeugdafdeling en de ouders van jeugdleden enquêtes uitgezet waarmee ervaringen, behoeftes en interesses worden geïnventariseerd. Vanuit deze inventarisatie wordt de verdere aanpak eventueel bijgestuurd.