Verdere beperking energieverbruik; douche op tijd

In het kader van verduurzaming en in het verlengde van maatregelen om het energieverbruik verder te beteugelen, wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om dit uit te breiden.
Tegen die achtergrond is deze week op advies van het Accommodatieteam besloten om het verwarmen van douchewater stringenter te koppelen aan de daadwerkelijke aanwezigheid van leden. De wedstrijdtijden op zaterdag en zondag alsmede de trainingstijden op doordeweekse avonden zijn hiervoor leidend.
Mocht van gevestigde tijden moeten worden afgeweken, dan dient dit tijdig via de sportcommissie kenbaar te worden gemaakt. Alsdan komt via een tijdelijke maatregel alsnog warm douchewater beschikbaar.