Register evenementen

Om activiteiten zoveel mogelijk de ruimte te geven en onderling met elkaar af te stemmen, wordt sinds kort achter de schermen een register bijgehouden. Het gaat daarbij enerzijds om de eigen activiteiten en anderzijds om externe evenementen, zoals in het kader van het Buurthuis van de Toekomst. Daarmee wordt voorkomen dat evenementen elkaar in de weg zitten.

Wie voornemens is een evenement te organiseren wordt gevraagd dit tijdig te melden. Dit kan bij Co Roelofs (jjmroelofs@t-mobilethuis.nl) of bij Hans van Vliet (h.v.vliet@casema.nl). Na overleg wordt het evenement in het register opgenomen.