Oud-lid Wout Ophuyzen overleden

Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat Wout Ophuijzen recentelijk op 95 jarige leeftijd is overleden. Wout is actief geweest als vaste grensrechter van zondag 1, als scheidsrechter voor de overige senioren en als programmaleider. Ook was hij betrokken bij de organisatie van kaartavonden. Wij danken hem voor zijn inzet als vrijwilliger.
Wij wensen zijn vrouw An, verdere familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Het laatste afscheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden..
Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet