Kunstgrasrenovatie op agenda ALV

Op maandag 20 november wordt de jaarvergadering gehouden, aanvang 20.30 uur. Alle leden van 16 jaar en ouder zijn welkom.
De algemene ledenvergadering behandelt de jaarstukken, zoals het algemeen jaarverslag 2022-2023, het financieel jaarverslag 2022-2023 en het verslag van de kascommissie. Een deel van de vergadering is gericht op het seizoen 2023-2024, zoals de begroting en de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur.
Een bijzonder agendapunt is de “financiering renovatie kunstgrasveld”. Het algemeen bestuur komt met voorstellen voor de planning van de renovatie van het kunstgrasveld en over de wijze van financiering.
De vergaderstukken worden op vrijdag 10 november per mail naar de leden gezonden. Vanaf donderdag 16 november is ook een beperkt aantal exemplaren in het clubgebouw af te halen.