Grote Clubactie levert € 1.470 op

De afgelopen periode stond in het teken van de Grote Clubactie. Met name de jeugdleden hebben hun best gedaan de loten aan de man te brengen en worden daarvoor hartelijk bedankt.
Hetzelfde geldt voor wie Erasmus heeft gesteund door één of meerdere loten te kopen. Alle lotenkopers hebben inmiddels van de Grote Clubactie bericht ontvangen of zij wel of niet in de prijzen zijn gevallen.
Met de opbrengst kan de vereniging weer mooie doelen realiseren.
Het was dit jaar de 50e keer dat de Grote Clubactie werd georganiseerd. Door 5.570 verenigingen werd een recordbedrag van € 12.806.751 opgehaald.
Dank ook aan de leden die de interne organisatie voor hun rekening hebben genomen.