Fijne feestdagen en een geslaagd 2023 toegewenst

Sportvrienden,

Het algemeen bestuur wenst alle leden, ouders, sponsors, reclamebordhouders en andere relaties van de vereniging fijne feestdagen en een sportief gezond 2023 toe.
Als bestuur zullen wij ook in 2023 in samenwerking met de commissies naast de hoofdactiviteit voetbal weer diverse activiteiten voor onze leden organiseren.
Vanaf 1 januari zal ons sportpark geheel rookvrij zijn. Dit betekent voor de rokers onder ons dat er gerookt kan worden bij het toegangshek aan de zijde van de Erasmusweg. Wij wijzen iedereen er op dat dit een overheidsbesluit is. Wij vragen iedereen om hier gepast mee om te gaan.
De selectie en de gehele staf wensen wij heel veel plezier en trainingsarbeid toe op het trainingskamp. Dan kan men daarna met een goed gevoel de 2e helft van het seizoen ingaan.
Ook de jeugdafdeling is dit seizoen goed bezig zowel op het sportveld als met de organisatie. Zo mochten in de jeugdcommissie drie nieuwe dames worden begroet. Deze commissie is dit seizoen ook begonnen met ouderavonden per team. Daar worden met elkaar zaken besproken die niet goed zijn gegaan. De ouders ervaren dit als zeer positief. Elk team heeft een trainer en een leider. Dit heeft er aan bijgedragen dat er afgelopen maanden 50 nieuwe jeugdleden konden worden begroet. Wij gaan ervan uit dat deze positieve ontwikkelingen in 2023 een vervolg krijgen.
In het nieuwe jaar zal ook de laatste hand aan het verduurzamen van ons complex worden gelegd.
Let goed op jezelf, familie en vrienden en blijf gezond.

Namens het algemeen bestuur,
John Houtman
voorzitter