Bijdragen algemeen jaarverslag 2021-2022

Het is bij onze vereniging gebruikelijk om tijdens het vierde kwartaal de jaarlijkse algemene ledenvergadering te houden. De voorbereidingen zijn in gang en binnenkort wordt de datum van deze bijeenkomst bekend gemaakt.
Bij het samenstellen van het algemeen jaarverslag zal mede gebruik worden gemaakt van bijdragen van afdelingen of commissies.
Zij worden gevraagd hun bijdrage aan het algemeen jaarverslag 2021-2022 uiterlijk 15 oktober aanstaande bij de secretaris in te leveren.