Het laatste nieuws

Nieuwe kassa

Wanneer u binnenkort iets bij Erasmus aan de bar gaat bestellen, zult u bemerken dat wij een nieuw kassasysteem hebben aangeschaft. Met dit systeem willen wij het gemakkelijker maken voor met name vrijwilligers, die af...

DVC VE1 – sv Erasmus VE2: 6-3

Na de louterende ervaring van vorig jaar zouden we met de bus naar de “Bras” gaan om deze terplekke voor het doel te parkeren. Dit was de doordachte tactische ingeving van onze grote roerganger om...

sv Erasmus VE2 – DHCVE1: 5-3

Ook deze week weer het avontuur van VE2 met: een andere scheids, de eerste wedstrijd in de wintertijd, ome Henk en vele andere wetenswaardigheidjes.   Nog voor het ingaan van de wintertijd kregen we bericht,...

Kosten betalen vanaf 4e gele kaart

Ook dit seizoen geldt de zogenaamde “gele-kaartenregeling”. Deze houdt in dat een speler de kosten verbonden aan een gele kaart gaat betalen zodra aan hem tijdens de competitie een vierde exemplaar is uitgedeeld. De speler...

Zorg voor pasfoto op digitale spelerspas

Tot 1 november is het nog mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas aan te brengen of te te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de...

Algemene ledenvergadering 25 november 2019

Dit jaar zal de algemene ledenvergadering worden gehouden op maandag 25 november, aanvang 20.30 uur. Alle leden van 16 jaar en ouder zijn welkom. De voorlopige agenda luidt als volgt: 1. Opening 2. Mededelingen/ingekomen stukken...