Zonnepanelen zorgen voor aanzienlijke besparing

Op de agenda van de ledenvergadering van 2018 prijkte een bijzonder punt, namelijk “Op weg naar een energie-neutraal Erasmus”. Toentertijd was al in een aantal energie-besparende maatregelen geïnvesteerd. Een afname van de energiekosten met 10% was het gevolg daarvan. Maar het was de intentie van de vereniging om het energieverbruik verder aan te pakken. Afgesproken werd het gebruik van elektriciteit en gas stapsgewijs zodanig te verminderen met als doel “0” op de meter te krijgen. Daarbij werd onder andere gedacht aan isolerende maatregelen, het aanbrengen van LED-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen.

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het vormgeven van deze plannen. Onder leiding van de projectmanagers Mario van Beurden en Ton de Heer werd in samenwerking met het accommodatieteam een plan opgesteld dat voorziet in plaatsing van 88 zonnepanelen. De kosten bedragen circa € 27.000. Hierop is zowel een gemeentelijke als een rijkssubsidie in het kader van energiebesparing van toepassing. De gemeente Den Haag verleent een tegemoetkoming van maximaal 45% van de kosten.

Eind 2019 werd het plan bij de gemeente Den Haag ingediend. Afgelopen zomer stonden alle seinen op groen en kon met het voorbereidende werk op het dak worden begonnen. Eind september werden de zonnepanelen geplaatst. De installatie werd vervolgens in gebruik genomen. Door middel van de zonnepanelen wordt het energiegebruik van het clubgebouw en van de veldverlichting van veld 2 volledig gecompenseerd. Daarmee wordt jaarlijks een besparing van circa 22.000 kWh bereikt.

En daarmee heeft onze club een belangrijke stap gezet op weg naar een energie-neutraal Erasmus. Hartelijk dank aan iedereen die aan deze stap een bijdrage heeft geleverd.