Zonder pasfoto geen voorlopige spelerspas

Na aanmelding bij de KNVB ontvangt de vereniging voor nieuwe leden een voorlopige spelerspas. Deze is doorgaans zo’n vier weken geldig en dient ter overbrugging naar de afgifte van een definitieve spelerspas. Voor die spelerspas is een pasfoto benodigd.

Helaas blijkt dat in veel gevallen die pasfoto niet wordt ingeleverd. Gevolg is dat de geldigheid van de voorlopige pas vervalt en de speler niet meer speelgerechtigd is. Dit geeft altijd commotie. Bovendien wordt het elftal gedupeerd.

Gelet hierop heeft het algemeen bestuur besloten dat een ontvangen voorlopige spelerspas eerst wordt afgegeven wanneer de vereniging in het bezit is van een pasfoto van het nieuwe lid.