Zonder emailadres, niet spelen

In het verleden was het vooral “geen spelerspas, niet spelen”. Maar voor het nieuwe seizoen geldt “geen emailadres, niet spelen”. Een en ander hangt samen met de invoering van het mobiele digitale wedstrijdformulier.
Wij waren net gewend aan het digitale wedstrijdformulier, dat via de computer werd voorzien van gegevens. Maar met ingang van 2017-2018 wordt het mobiele formulier ingevoerd. Wij zullen daarover nog uitgebreid communiceren via de site. Cruciaal daarbij is het per speler moeten kunnen beschikken over een emailadres.
Nieuwe leden die op hun inschrijfformulier geen emailadres vermelden, kunnen al geen lid meer worden van de KNVB. Maar helaas zijn er ook de nodige bestaande leden waarvan de vereniging het emailadres niet kent. En er zullen ook leden zijn die over een nieuw emailadres beschikken, maar dit niet aan de vereniging hebben doorgegeven.
Is bovenstaande op jou van toepassing, stuur dan een emailbericht naar h.v.vliet@casema.nl en voorkom dat jij bij de start van het nieuwe seizoen in de problemen komt.