Zonder emailadres, geen voetbal

Eerder hebben wij bericht over de invoering van het mobiele digitale wedstrijdformulier. Cruciaal daarbij is het per speler moeten kunnen beschikken over een emailadres.
Nieuwe leden die op hun inschrijfformulier geen emailadres vermelden, kunnen al geen lid meer worden van de KNVB. Maar helaas zijn er ook de nodige bestaande leden waarvan de vereniging het emailadres niet kent. En er zullen ook leden zijn die over een nieuw emailadres beschikken, maar dit niet aan de vereniging hebben doorgegeven.
Is bovenstaande op jou van toepassing, stuur dan een emailbericht naar h.v.vliet@casema.nl en voorkom dat jij bij de start van het nieuwe seizoen in de problemen komt.