Zondagvoetbal eens per 14 dagen

Tijdens de gebruikelijke inventarisatieronde van wensen voor het nieuwe seizoen, hebben de “overige” zondagteams aangegeven tijdens het seizoen 2017-2018 het liefst tegelijkertijd met Erasmus 1 en 2 hun thuiswedstrijden te willen afwerken. Dit komt de sfeer en sportbeleving ten goede en voorkomt dat een of twee teams solistisch in actie moeten komen. Aan dit verzoek is tegemoet gekomen, met dien verstande dat dit aan de KNVB is voorgelegd. Of het verzoek ook wordt gehonoreerd moet worden afgewacht.