Zondag 1 niet gepromoveerd

Ondanks andere berichten in de media is Zondag 1 niet gepromoveerd. Net als andere clubs keek ook Erasmus begin deze week reikhalzend uit naar het besluit van de KNVB op het verzoek om promotie naar de 3e klasse. De tot de Corona-stop behaalde sportieve resultaten gaven daarvoor een positieve aanleiding. Toen afgelopen dinsdag bleek dat diverse clubs al waren geinformeerd is getracht in Zeist met wedstrijdzaken in contact te komen. Verder dan de mededeling dat Erasmus rustig moest afwachten kwam het niet. Maar woensdagmorgen kwamen wij er achter dat ons verzoek om promotie de KNVB niet had bereikt. Een onderzoekje wees uit dat Erasmus daar zelf schuldig aan was. Een jammerlijk misverstand in het interne emailverkeer lag daaraan ten grondslag. Uiteraard is de KNVB terstond hiervan op de hoogte gesteld en werd het verzoek alsnog ingediend. Gelet op de aanleiding werd op enige coulance van de zijde van de voetbalbond gerekend. Maar van consideratie was geen sprake. De KNVB stelde dat 15 mei als uiterste datum van indiening was gepasseerd en dat de te vergeven plekken waren toegewezen en gepubliceerd. Alleen het alsnog terugtrekken/wegvallen van een standaardteam lijkt Erasmus nog uitzicht op promotie te kunnen bieden. Uiteraard worden alle registers open getrokken om het tij te keren. Zodra zich ontwikkelingen voordoen, zullen wij daarover berichten.