Zending vergaderstukken alv

Inmiddels zijn de eerste vergaderstukken (agenda, notulen, financieel verslag, begroting, roosters van aftreden) van de op maandag 26 november te houden algemene ledenvergadering naar de .leden van 16 jaar en ouder gezonden. Uiteraard mits de vereniging over een emailadres beschikt.
Heb je desondanks niets ontvangen, dan is de kans groot dat de vereniging een verouderd emailadres heeft. In dat geval wordt gevraagd het juiste emailadres te sturen naar: h.v.vliet@casema.nl  De vergaderstukken worden dan alsnog toegezonden. Daarnaast zijn ze vanaf zaterdag(middag) 17 november af te halen in de multifunctionele ruimte.
Volgende week volgt nog de toezending van het algemeen jaarverslag 2017-2018.